share-youtube
share-facebook
share-twiter
share-google-plus

NHẬN TIN TỪ VIỆT AN

Dự án Trạm cấp nước xã Phú Mãn công suất 14m3/h

Phú Mãn là một xã thuộc huyện Quốc Oai, ngoại thành Hà Nội. Xã có diện tích 9,05 km², dân số khoảng gần 2000 dân, mật độ dân số đạt 192 người/km².

Phần lớn dân số ở Phú Mãn là người dân tộc thiểu số, chủ yếu sống bằng nông nghiệp hiệu quả lao động còn hạn chế, thu nhập bình quân trên đầu người so với các xã trong huyện thuộc dạng thấp, có nhiều hộ nghèo nên khả năng huy động vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất từ nhân dân ở nơi đây gặp rất nhiều khó khăn

Năm 2016 Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Việt An đã được chọn là đơn vị thi công dự án xây dựng trạm cấp nước sạch Phú Mãn để cấp nước sạch cho người dân nơi đây.
Trạm cấp nước xã Phú Mãn được đưa vào hoạt động tháng 2 năm 2017 với công suất 14m3/h sẽ đáp ứng đủ nhu cầu nước sạch đảm bảo chất lượng cho người dân trong sinh hoạt và sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện cho xã Phú Mãn phát triển kinh tế xã hội.